Zwiększenie potencjału usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r. rozpoczęło realizację projektu:

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM”

 Celem projektu jest zwiększenie stopnia samodzielności 20 osób w wieku 17-25 lat pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego usamodzielnianych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, w tym ich integracja ze środowiskiem lokalnym.

W projekcie zaplanowano:

1. trening umiejętności społecznych:

 • warsztaty dotyczące zasad higieny i zdrowego stylu życia
 • trening ekonomiczny
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty z profilaktyki uzależnień (spotkania indywidualne i grupowe). Zajęcia grupowe – przełom maja i czerwca 2019 r.; spotkania indywidualne na przełomie stycznia i lutego 2020 r. (okres przerwy zimowej w nauce).
 1. trening umiejętności liderskich:
 • w miesiącach styczeń 2019 r. i luty 2019 r.
 1. warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe
 • w miesiącach: luty 2019 r. marzec 2019 r. i kwiecień 2019 r.
 1. grupa wsparcia usamodzielnianych wychowanków od maja 2019 r. do maja 2020 r.
 1. warsztaty samodzielnego poruszania się w instytucjach użyteczności publicznej
 • przełom czerwca i lipca 2019 r.
 1. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • w miesiącach czerwiec 2019 r., grudzień 2019 r. i maj 2020 r.
 1. szkolenia zawodowe od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.
 • kurs prawo jazdy kat. B
 • kurs na wózki widłowe
 • kurs stylizacji paznokci
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 1. trening umiejętności aktywnego gospodarowania wolnym czasem:
 • żywa lekcja historii – wyjazd grupowy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przełom kwietnia i maja 2020 r.)
 • ekologiczny spływ kajakowy: spływ kajakowy rzeką Krutynią (przełom lipca i sierpnia 2019 r.)
 1. pomoc socjalną podczas trwania projektu

Projekt skierowany jest do:

 1. osób zamieszkałych w Powiecie Kętrzyńskim,
 2. osób między 17 a 25 rokiem życia,
 3. usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przebywających jeszcze w pieczy lub osób usamodzielnionych z placówki opiekuńczo-wychowawczej bądź pieczy zastępczej, którzy nie osiągnęli jeszcze całkowitej niezależności życiowej, lub osób przebywających w Mieszkaniu Chronionym Treningowym,
 4. osób niepozostających w zatrudnieniu,
 5. osób kontynuujących naukę, w przypadku usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Preferowane do objęcia wsparciem są:

 1. osoby zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek (wskazanych w definicji osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożenia społecznego),
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
 4. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

PLAKAT  INFORMACYJNY…

REKRUTACJA…

HARMONOGRAM WSPARCIA …

HARMONOGRAM KURSU OBSŁUGA KAS FISKALNYCH ..

HARMONOGRAM KURSU STYLIZACJI PAZNOKCI …

HARMONOGRAM KURSU OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH …

HARMONOGRAM KURSU PRAWO JAZDY KAT. B …

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:

21.12.2018…

II WARSZTAT…

11.01.2019 …

25.01.2019 …

01.02.2019…

08.02.2019 …

01.03.2019 …

22.03.2019 …

26.04.2019 …

10.05.2019 …

17.05.2019 …

08.06.2019 …

25.06.2019 …

13.09.2019 …

27.09.2019 …

25.10.2019 …

08.11.2019 …

22.11.2019 …

10.01.2020 …

17.01.2020 …

01.02.2020…

19.06.2020 …

26.06.2020 …

02.07.2020 …

10.07.2020 …

7.08.2020 …

21.08.2020 …  (zadanie zakończone)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH:

26.01.2019…

02.02.2019… (zadanie zakończone)

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE I RÓWNOŚCIOWE:

15.02.2019 …

22.02.2019 …

15.03.2019 …

29.03.2019 …  

05.04.2019 …

12.04.2019 …  (zadanie zakończone)

GRUPA WSPARCIA

W dniu 10 maja 2019 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania projektowej grupy wsparcia. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu po 2 godziny. (zadanie zakończone)

WARSZTATY SAMODZIELNEGO PORUSZANIA SIĘ PO INSTYTUCJACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

24.06.2019 …(zadanie zakończone)

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

25.06.2019 i 27.06.2019…

13.12.2019 …

17.06.2020 …. (zadanie zakończone)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI GOSPODAROWANIA WOLNYM CZASEM

EKOLOGICZNY SPŁYW KAJAKOWY 15.07.2019 …

SZKOLENIA ZAWODOWE

KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ … (zadanie zakończone)

KURS OBSŁUGI WÓZKA WIDŁOWEGO …(zadanie zakończone)

ZAKOŃCZENIE KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH…(zadanie zakończone)

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI …(zadanie zakończone)

ZAKOŃCZENIE KURSU STYLIZACJI PAZNOKCI … (zadanie zakończone)

KURS PRAWA JAZDY KAT. B …(zadanie zakończone)

ZAKOŃCZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. B …(zadanie zakończone)

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close