Aktywny samorząd

 

KOMUNIKAT!

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczęło realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2019r.”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 W BIEŻĄCYM ROKU DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ DO:

 Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu,
 3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 2. Zadanie 2 – dofinansowanie  szkoleń  w zakresie  obsługi  nabytego  w  ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Zadanie 3 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 4. Zadanie 4 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 5. Zadanie 5 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1.  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 3.  Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 4. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  osobie zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza  studiami doktoranckimi.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • Moduł I – w trybie ciągłym, w terminie od 01.04.2019r. do 31.08.2019r.
 • Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 w terminie od 25.02.2019r. do 31.03.2019r.

– semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w terminie od 01.09.2019r. do 10.10.2019r.

Informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

WAŻNE !!!      

Pełna treść dokumentów, zaktualizowane informacje oraz warunki dofinansowania (wysokość, zasady) pilotażowego programu Aktywny samorząd 2019 r. można uzyskać na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 6 sierpnia 2019 roku  w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski do pobrania w zakładce „Druki”

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close