Aktywny samorząd

 

KOMUNIKAT!

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczęło realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2019r.”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 W BIEŻĄCYM ROKU DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ DO:

 Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. Zadanie 2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu,
 3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 2. Zadanie 2 – dofinansowanie  szkoleń  w zakresie  obsługi  nabytego  w  ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Zadanie 3 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 4. Zadanie 4 – pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 5. Zadanie 5 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 1.  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 3.  Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 4. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  osobie zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza  studiami doktoranckimi.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • Moduł I – w trybie ciągłym, w terminie od 01.04.2019r. do 31.08.2019r.
 • Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 w terminie od 25.02.2019r. do 31.03.2019r.

– semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w terminie od 01.09.2019r. do 10.10.2019r.

Informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

WAŻNE !!!      

Pełna treść dokumentów, zaktualizowane informacje oraz warunki dofinansowania (wysokość, zasady) pilotażowego programu Aktywny samorząd 2019 r. można uzyskać na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 roku  w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski do pobrania w zakładce „Druki”

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Czytaj więcej

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania plików cookies

Zamknij