Punkt Interwencji Kryzysowej

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działa Punkt Interwencji Kryzysowej, do którego kierowane są osoby znajdujące się w nagłej (nieprzewidzianej) sytuacji wymagającej udzielenia schronienia i innych działań  interdyscyplinarnych  podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kętrzynie zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, znajdującym się w sytuacji kryzysu.

Z pomocy Punktu mogą korzystać osoby: skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, zgłaszające się bez skierowania. Korzystanie z pomocy Punktu jest dobrowolne. W Punkcie mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób w nim przebywających. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Punkt ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia. W Punkcie mogą przebywać małoletnie dzieci wyłącznie pod opieką opiekuna ustawowego. Przyjęcie skierowanych do Punktu następuje: w godz.7.00 – 15.00 poprzez zgłoszenie do wyznaczonego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie tel. 89 751 09 00,po godz. 15.00 dyżurujący przy telefonie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie nr telefonu 504 251 931 lub 515 336 008.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close