Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, iż rozpoczęło realizację projektu

Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Numer konkursu: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20

Wartość ogółem projektu 339 441,25 zł, z tego  dofinansowanie 322 441,25 zł, wkład własny Powiatu Kętrzyńskiego 17 000 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2020 r. -31.12.2020 r.

Rodzaj wsparcia usług w ramach projektu:

1.Wsparcie 50 pracowników placówek objętych pomocą tj: Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie, Mieszkania Chronionego Treningowego w Kętrzynie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami całodobowymi, Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

2. Zwiększenie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 3os. (1 opiekun i 2 pokojowe) przez okres od X-XII 2020 r.

3. Działania zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz jej zwalczanie poprzez zakupy:

1) sprzętu do placówek w postaci: ozonator 6 szt, bezdotykowa, elektroniczna stacja do dezynfekcji rąk 6 szt.,  termometry bezdotykowe 8 szt., przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze 8 szt.
2) środków ochrony osobistej, testy COVID-19- 150 szt., maseczki, przyłbice ochronne, kombinezony, fartuchy jednorazowe, płyny dezynfekujące rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe.

4. Poradnictwo specjalistyczne- zatrudnienie psychologa do świadczenia indywidualnego wsparcia mieszkańcom placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close