Przemoc w rodzinie

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizowano przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zabezpieczenia społecznego.Poradnictwo psychologiczne realizowano przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne, socjalne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Ponadto w ramach Poradnictwa specjalistycznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie prowadzi program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, w oparciu o program z Duluth „Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner”. Celem głównym programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Adresatami programu są osoby: zobowiązane do uczestnictwa przez sąd, kierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne z terenu powiatu, sprawcy uczestniczący w terapii uzależnienia od alkoholu (utrzymujący abstynencję).

INFORMATOR 

Dane podmiotów w powiecie kętrzyńskim, które organizują ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie-aktualizacja lipiec 2018 r.

L.p. Podmiot prowadzący Nazwa Dane teleadresowe Zakres oddziaływań
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Zespół Poradnictwa Specjalistycznego ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

89 751 09 00

-poradnictwo specjalistyczne

-program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Punkt Konsultacyjny

ul. Pocztowa 11

11-400 Kętrzyn

89 751 29 01

-konsultacje psychologiczne

-konsultacje  terapeutyczne

-konsultacje prawne

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie Ośrodek Konsultacyjno-Psychoedukacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

89 751 41 29

-poradnictwo psychologiczne

-poradnictwo terapeutyczne

 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Punkt Konsultacyjny

ul. Wojska Polskiego 7

11-410 Barciany

89 753 11 87

-poradnictwo terapeutyczne

– poradnictwo psychologiczne

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień ul. Kolejowa 25A

11-440 Reszel

89 755 02 33

-konsultacje  terapeutyczne

-poradnictwo psychologiczne

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie  

Punkt Konsultacyjny

Plac Rynkowy 14

11-420 Srokowo

89 754 45 33

-poradnictwo psychologiczne

-konsultacje  terapeutyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close