Przemoc domowa

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizowano przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zabezpieczenia społecznego.Poradnictwo psychologiczne realizowano przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne, socjalne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Ponadto w ramach Poradnictwa specjalistycznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie prowadzi program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc,
w oparciu o program z Duluth „Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner” oraz program psychologiczno-terapeutyczny. Celem głównym programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Adresatami programu są osoby: zobowiązane do uczestnictwa przez sąd, kierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne z terenu powiatu, sprawcy uczestniczący w terapii uzależnienia od alkoholu (utrzymujący abstynencję).

W dniu 25 listopada 2020 r. inaugurującym obchody kampanii Biała Wstążka udostępniono dodatkowy adres e-mail, na który mogą zgłaszać się osoby potrzebujące wsparcia w związku z przemocą domową:          

stopprzemocy@pcprketrzyn.pl

 

POMOC DZIECIOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY (ULOTKA)

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO – styczeń 2024 r.

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO – styczeń 2023 r.

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close