Druki

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (dziecko)

2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej/dziecka

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej

5. Klauzula informacyjna dla klientów

6. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW)

7. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem do wniosku PPW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

wersja pdf

2. Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

wersja pdf

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

wersja pdf

4. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

wersja pdf

5 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

6. Dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

wersja pdf

7. Dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych

wersja pdf

8. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji

wersja pdf

9. WNIOSEK osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

wersja pdf

10. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego

12. WNIOSEK MODUŁ III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

13. Informacja dla klientów RODO

12. Upoważnienie

AKTYWNY SAMORZĄD

WNIOSEK AS A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu1
WNIOSEK AS A2-A3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

WNIOSEK AS A4 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

WNIOSEK AS B1-B3-B4 -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

WNIOSEK AS B2 -dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WNIOSEK AS B5- dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSEK AS C1 -pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WNIOSEK AS C2 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WNIOSEK AS C3 -pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

AS-C3 oferta propozycja specyfikacji i kosztorysu

WNIOSEK AS C4 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

AS-C4 oferta propozycja specyfikacji i kosztorysu

WNIOSEK AS C5 -pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

WNIOSEK AS D -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSEK AS MII – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Zaświadczenie-Moduł-II-szkoła-uczelnia

Informacja dla Klientów – RODO

Oferta przewoźnika

Oświadczenie Wnioskodawcy

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie o zatrudnieniu – M I

Zaświadczenie o zatrudnieniu – M II

Zaświadczenie-lekarskie-A1-A2-B1-dysfunkcja-narządu-ruch

Zaświadczenie-lekarskie-A3-A4-B4-dysfunkcja-narządu-słuchu

Zaświadczenie-lekarskie-B1-dysfunkcja-narządu-wzrok

Zaświadczenie-lekarskie-B3-dysfunkcja-narządu-wzrok

Zaświadczenie-lekarskie-C1

Zaświadczenie-lekarskie-C3-C4

Zaświadczenie-lekarskie-C5

Wykaz załączników AS -2024

 

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close