PFRON

Program wyrównywania różnic między regionami II

Założenia
Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnione do uczestnictwa w programie w 2013 roku

Materiał informacyjny

Formularze i załączniki

Więcej…

 

Program JUNIOR

Przypominamy, że termin przyjmowania przez oddziały PFRON wniosków na realizację w roku 2013 programu pn. "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" upływa z dniem 30 listopada 2012r. Zasady programu i obowiązujące Uchwałą Zarządu PFRON nr 1245/2012 w dniu 31 sierpnia 2012r. procedury, a także wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

 

Student II

Procedury realizacji oraz załączniki - Student II - 2012 rok

Więcej…

 

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Więcej…

 

„Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama