PFRON

Program wyrównywania różnic między regionami II

Założenia
Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnione do uczestnictwa w programie w 2013 roku

Materiał informacyjny

Formularze i załączniki

Więcej…

 

Program JUNIOR

Przypominamy, że termin przyjmowania przez oddziały PFRON wniosków na realizację w roku 2013 programu pn. "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" upływa z dniem 30 listopada 2012r. Zasady programu i obowiązujące Uchwałą Zarządu PFRON nr 1245/2012 w dniu 31 sierpnia 2012r. procedury, a także wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama