Szansa na pracę

Gotowi do pracy 2011

15.12.2011r. w Hotelu „Koch” odbyło się zakończenie projektu „Gotowi do Pracy”. Projekt realizowany był w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany był przez cały 2011r. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego.

Więcej…

 

Szansa na pracę

Kolejna grupa osób niepełnosprawnych zakończyła udział w projekcie realizowanym przez kętrzyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Sali Kominkowej starostwa. Przedsięwzięcie było skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kętrzyńskiego i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013. Spotkanie rozpoczął koordynator projektu Michał Kochanowski, który przedstawił jego założenia pod nazwą „Gotowi do pracy”.
- Nie obiecywaliśmy ludziom, że po przystąpieniu do naszego projektu od razu damy im pracę. Poprzez warsztaty psychologiczne i doradztwo

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama