Program Korekcyjno - Eukacyjny

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie nałożone na powiat z zakresu administracji rządowej.


Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Program ten ma charakter korekcyjno-edukacyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych  i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje wszystkich zainteresowanych, że w chwili obecnej przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do kontaktu z PCPR w Kętrzynie.

Wszystkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej PCPR.


Kontakt w tej sprawie z: Alicja Zawisza

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria