Szansa na pracę

Kolejna grupa osób niepełnosprawnych zakończyła udział w projekcie realizowanym przez kętrzyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Sali Kominkowej starostwa. Przedsięwzięcie było skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kętrzyńskiego i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013. Spotkanie rozpoczął koordynator projektu Michał Kochanowski, który przedstawił jego założenia pod nazwą „Gotowi do pracy”.
- Nie obiecywaliśmy ludziom, że po przystąpieniu do naszego projektu od razu damy im pracę. Poprzez warsztaty psychologiczne i doradztwo
zawodowe stworzyliśmy jedynie sprzyjające warunki. Otworzyliśmy przed nimi nowe perspektywy własnego rozwoju – powiedział Michał Kochanowski. Starosta Tadeusz Mordasiewicz wręczył certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe. Zwracając się do osób niepełnosprawnych przyznał, że są grupą, która jest niedoceniana, ale ma obecnie może w sposób skuteczny i profesjonalny wykonywać powierzone im obowiązki.
Po zakończeniu pierwszego bloku tematycznego do zaproszonych gości, przede wszystkim licznie zgromadzonych lokalnych przedsiębiorców, zwróciła się Małgorzata Bejnarowicz, dyrektor PCPR w Kętrzynie. Mówiła o korzyściach płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podpierając się przykładami przedsiębiorców, którzy korzystają z tej formy wsparcia. Małgorzata Bejnarowicz wyjaśniła zarówno zawiłości prawne, jak i zmiany urzędowo – organizacyjne, które ułatwiają pracodawcom korzystanie z instrumentów wsparcia przy zatrudnianiu osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Po części konferencyjnej kończący udział w projekcie mieli możliwość porozmawiania z pracodawcami. Małgorzata Bejnarowicz wraz z Zygmuntem Dorfem, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy odpowiadali na liczne pytania i zaspokajali ciekawość przyszłych pracowników i pracodawców.
Projekt systemowy PCPR realizował od 2008 r. W pierwszym etapie przedsięwzięcie nastawione było na rehabilitację społeczną. Niepełnosprawni uczestniczyli w zajęciach z psychologiem, trenerem umiejętności społecznych o doradcą zawodowym. - Jednak te zajęcia nie do końca spełniły oczekiwania przyszłych beneficjantów projektu. Uczestnicy chcieli zmienić, bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Większość z nich chciało wrócić na rynek pracy i czuć się potrzebnymi. W 2009 r. do projektu został włączony bon szkoleniowy, dający możliwość realizacji oczekiwań beneficjentów – wyjaśnia Małgorzata Bejnarowicz.
Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu konkretnych szkoleń: opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z masażem klasycznym, obsługi kas fiskalnych, ABC przedsiębiorczości, pracownika administracyjno – biurowego, kierowcy wózków z napędem silnikowym, wikiniarstwa oraz stylizacji paznokcia, wizażu i kosmetyki drobnej.
 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria