ZAPYTANIE NR 6/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

Ubezpieczenie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia znajdującego się w siedzibie PCPR w Kętrzynie od zdarzeń losowych,  kradzieży z włamaniem, zalania, rabunku i odpowiedzialności cywilnej 18 pracowników  (suma ubezpieczeniowa 200 000 zł).

Ubezpieczenie Mieszkania Chronionego ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn oraz wyposażenia znajdującego się w Mieszkaniu Chronionym od zdarzeń losowych,  kradzieży z włamaniem, zalania, rabunku.

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO

WYPOSAŻENIE PCPR

FORMULARZ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama