ZAPYTANIE OFERTOWE - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Spis treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Wszystkie strony

 

 

 

 

Kętrzyn, dn. 7 grudnia 2016 r.

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2016  z dnia 29 listopada 2016 r. na usługę w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych w lokalu mieszkalnym  o statusie  mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Pocztowej 13  w Kętrzynie wpłynęły oferty 2 Wykonawców.

Została wybrana oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EXPORT-IMPORT Krzysztof Małż i Adam Małż s.c., ul. Rynkowa 18, 11-400 Kętrzyn

W/w oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wybrane kryterium wyboru – cena 100 %.

 

 

  
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama