ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
NR 2/2016

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Opis zamówienia:

I Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji, niezbędnej do zgłoszenia o zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych i gospodarczych w budynku administracyjnym przy ul. Pocztowej 13 w Kętrzynie na lokal mieszkalny o statusie mieszkania chronionego o powierzchni użytkowej 78,42 m² tj. ekspertyzy technicznej oraz zwięzłego opisu technicznego, określającego rodzaj
i charakterystykę obiektu budowlanego oraz konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użtkowymi, w tym wielkościami i rozkładami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.

II Wymagania:

Dokumentacja powinna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

III Dokumenty:

  1. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.
  2. Oferta cenowa wraz terminem realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  1. Podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania  warunków korzystniejszych dla Zamawiającego,
  2. Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostały złożone w ofercie
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a w szczególnie w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może  przyznać na realizację zamówienia
  4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Październik 2016r.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert: 100% oferta cenowa

Termin składania oferty: do30.09.2016 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn
tel/fax (89) 751-09-00 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem) „Oferta na wykonanie opisu technicznego i ekspertyzy technicznej”

22.09.2016r.. ................................................................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama