PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA

Powiat Kętrzyński w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016r. otrzymał dotację celową na realizację Projektu „PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA” Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Głównym celem projektu jest: podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt będzie realizowany od lipca2016r. do grudnia 2016r. Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama