ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 16/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 16/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Pełnienie dyżurów polegających na poradnictwie i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych                           w pieczy zastępczej.

Opis zamówienia:

- pełnienie dyżurów w budynku zamawiającego

- badania psychologiczne

- udzielanie porad psychologicznych

- dyspozycyjność

Wymagania:

Wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2016 do grudnia 2016 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (40%) , doświadczenie w zawodzie psychologa i poradnictwie rodzinnym, sporządzanie opinii , diagnoz (60%)

Wymagania:

Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz  2–letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, posiada własne narzędzia diagnostyczne.

Oferta powinna zawierać cenę za godz. brutto, CV  oraz kopie dokumentów poświadczające wykształcenie, doświadczenie

Termin składania oferty: do 28.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Pełnienie dyżurów polegających na udzielaniu porad psychologicznych w ramach realizacji zadań związanych z rodziną pieczą zastępczą.

 

18.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama