ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 15/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Porady psychologiczne oraz pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie

Opis zamówienia:

-pełnienie dyżurów raz w tygodniu w budynku zamawiającego

- udzielanie porad psychologicznych

- dyspozycyjność

Wymagania:

Wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2016 do grudnia 2016 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (100%)

Oferta powinna zawierać cenę za godz., CV  oraz kopie dokumentów poświadczające wykształcenie, doświadczenie.

Termin składania oferty: do 28.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Porady psychologiczne oraz pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie

16.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 
Pliki
Pomoc Prawna

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama