Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

23 listopada 2015 roku powiat kętrzyński był gospodarzem spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie udział wzięło 60 osób, w tym  przedstawiciela rad społecznych, PCPR-ów, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, szkół, organizacji pozarządowych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie rozpoczął wicestarosta Michał Krasiński, który przywitał gości oraz złożył podziękowania pracownikom i wolontariuszom działającym na polu pomocy społecznej. W imieniu władz powiatu wyraził uznanie za ich pracę i zaangażowanie  w sprawy osób potrzebujących.


Konferencja była poświęcona niezwykle ważnym tematom jakim jest  aktywizacja osób niepełnosprawnych. Tematem przewodnim spotkania był sport wśród osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz swoich podopiecznych zaprezentowali: WTZ Kętrzyn, Stowarzyszenie im. Ojca Pio z Barcian, ŚDS Kętrzyn, DPS Kętrzyn, SOSW Kętrzyn, PCPR Kętrzyn. Zastępca burmistrza miasta Kętrzyn pan Damian Nietrzeba mówił o planach samorządu w kwestii rozbudowy infrastruktury na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.  Pani Halina Zygnerska – kierownik biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła „Wojewódzki program wyrównywania szans  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”. Spotkanie zakończył przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych pan Marek Skaskiewicza.

Obrady odbyły się dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Powiatu Kętrzyńskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy.

W dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w Hali Mistrzów MOSIR przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Moniuszki w Kętrzynie odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym programem:

1. Przywitanie gości: Starosta Kętrzyński – Ryszard Niedziółka

Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób

Niepełnosprawnych – Marek Skaskiewicz

2. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych poprzez fizjoterapię oraz rywalizację w zawodach sportowych - Piotr Zalewski- WTZ Kętrzyn

3. Aktywne formy wypoczynku i spotkań integracyjnych osób  niepełnosprawnych i ich rodzin - Jan Wiśniewski - Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach

4. „Miejsce sportu w procesie rehabilitacji uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy  w Kętrzynie” - Dagmara Iwaniuk -ŚDS w Kętrzynie.

5. Aktywność mieszkańców DPS w Kętrzynie – Marta Żelazna

6. Prezentacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego –Danuta Tomczak

7. „Sport naszą pasją; jesteśmy aktywni” - Ewa Jakubiec – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie

8. Miasto Kętrzyn – obiekty sportowe – Damian Nietrzeba - Urząd Miasta Kętrzyn

9. Zwiedzanie obiektu - Hala Mistrzów MOSIR przy SP Nr 4 w Kętrzynie

10. Przerwa kawowa

11. „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” – Halina Zygnerska – Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

12. GOTOWI DO PRACY -  aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim - Dorota Siwicka - PCPR Kętrzyn

13. Dyskusja i wnioski do dalszej współpracy.

 

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama