ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2014 Realizacjia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2014

W związku z art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 579 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn, tel. (89) 751 09 00, fax. (89) 751 09 00, adres e-mail: www.pcprketrzyn.pl

Pobierz plik

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama