Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Zapraszamy do skorzystania z jednego z takich punktów w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej 9.  Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej (kliknij, aby otworzyć) poświęconą darmowej pomocy prawnej.


 

 

Ogłoszenie

 

O ważnych sprawach w swobodnej atmosferze

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zawitały już święta. Dzisiaj odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych zawodowych z powiatu kętrzyńskiego.

źródło: www.ketrzynnews.pl

– Spotkanie miało charakter nieoficjalny, przedświąteczny – mówi Dorota Siwicka, dyrektor PCPR w Kętrzynie. – Porozmawiałyśmy trochę o ważnych sprawach w swobodnej atmosferze.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy.

rm Fot. Robert Majchrzak

 

Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

23 listopada 2015 roku powiat kętrzyński był gospodarzem spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konwencie udział wzięło 60 osób, w tym  przedstawiciela rad społecznych, PCPR-ów, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, szkół, organizacji pozarządowych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie rozpoczął wicestarosta Michał Krasiński, który przywitał gości oraz złożył podziękowania pracownikom i wolontariuszom działającym na polu pomocy społecznej. W imieniu władz powiatu wyraził uznanie za ich pracę i zaangażowanie  w sprawy osób potrzebujących.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama