DZIEŃ BIAŁEJ WSTĄŻKI

W dniu 01 grudnia 2017 r. Powiat Kętrzyński włączył się do obchodów Dnia Białej Wstążki.

W południe pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wraz z przedstawicielami innych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie

przeszli ulicami Kętrzyna z symbolicznymi balonami manifestując swoją dezaprobatę przemocy w rodzinie.

Następnie w godzinach od 15 do 17  w ramach otwartych drzwi dyżur w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie pełnili pracownicy socjalni oraz psycholog.

 

DRZWI OTWATRE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ramach akcji „OTWARTE DRZWI”

dotyczącej Kampanii „Biała Wstążka”

zaprasza chętnych w dniu 1 grudnia 2017 roku

w godzinach

15:00-17:00 na dyżur pracownika socjalnego

16:00-17:00 na dyżur psychologa.

 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że rozpoczęło realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. Tekst programu, aktualne druki wniosków, kierunki oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: www.pfron.org.pl

Kompletne wnioski przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie do dnia 31 stycznia 2018r.

 

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

W dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 18.00 z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w siedzibie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie odbyła się uroczystość uhonorowania służb socjalnych Powiatu Kętrzyńskiego. Starosta Kętrzyński Pan Ryszard Niedziółka oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Pani Dorota Siwicka podziękowali przedstawicielom Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie za pracę w służbie drugiemu człowiekowi. Uroczystość uświetnił występ olsztyńskiego barda Tomasza Salej, który przedstawił poetycki program ENTROPIA. Wychowawcom domu dziecka piękne podziękowania złożyli jego wychowankowie. Następnie zebrani usłyszeli Walc Barbary z filmu "Noce i Dnie", Bésame mucho oraz Tango w wykonaniu Remigiusza Pawelczyk, na akordeonie.

Poniżej fotorelacja z uroczytstości:

Więcej…

 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO