Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Więcej…

 

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych – realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 10 września do dnia 10 października 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Więcej…

 

Wybór ofert - projekt "Gotowi do pracy"

Informacja na temat wyboru oferty z zapytania ofertowego na realizację zabiegów rehabilitacyjnych w ramach projektu "Gotowi do pracy".

Więcej…

 

"Komputer dla Homera 2010" - realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Więcej…

 

Wybór partnerów

Informacja o wynikach naboru partnera do dwóch projektów w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2011 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oddolne inicjatywy lokalne.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria