Polityka rodzinna

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Więcej…

 

Integracja rodzin zastępczych

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego "Zrozumieć i Pomóc" oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza na spotkanie integracyjne i konferencję tematyczną z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego.

 

Więcej…

 

Nabór pracowników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ogłasza nabór - Doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze - plik PDF
Kwestionariusz osobowy - plik PDF

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 1/2012/POKL (NOWE)

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Catering – ciepły posiłek

Więcej…

 

Instytucje na rzecz rodziny

Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - stan na 31.12. 2011 r. (do otworzenia pliku należy użyć programu 7zip) PLIK

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama