STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Więcej…

 

Więcej na świadczenia pielęgancyjne

W pierwszym kwartale przyszłego roku osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie - przewiduje podjęta we wtorek uchwała Rady Ministrów. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę, która przewiduje ustanowienie rządowego programu zakładającego przyznanie osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne - matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka - pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie.

fot:sxc.hu

Więcej…

 

Dofinansowanie dla PCPR

Również w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie skorzystało z dotacji przyznawanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach resortowego Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną pozyskaliśmy 60 100,00 zł. Przyznane środki finansowe zostały podzielone na dwa zadanie:

FOTO GALERIA

Więcej…

 

Ogłoszenie

Jesteś osobą niepełnosprawną, nieaktywną zawodowo i nadal chcesz kontynuować naukę na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i policealnym (całkowicie bezpłatnie) zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 30, tel. 89 751 09 00

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama