Aktywny Samorząd

Informuję mieszkańców Powiatu, że Powiat Kętrzyński przystąpił do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Poniżej można zapoznać się z ogólnymi zasadami programu. Osoby zainteresowane i spełniające poniższe kryteria zapraszamy od 16.08.2012r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 30 do pobierania i składania wniosków w zależności od potrzeb. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub www.pcprketrzyn.pl lub pod numerem telefonu 89 751 0900.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 3/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa

Więcej…

 

Piknik rodzin zastępczych

27 maja 2012r. Cóż to był za dzień?! Tego dnia rodziny zastępcze z terenu powiatu kętrzyńskiego obchodziły swoje święto. Nad pięknym jeziorem Dejnowa w Świętej Lipce w Ośrodku Wypoczynkowym "Watra” . Teren skłaniał jednych do refleksji i odpoczynku innych zaś do biegania, kąpieli itp. Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu fundacji Ernst & Young w ramach konkursu „30 maja - świętujemy RAZEM” z tytułu obchodów dni rodzicielstwa zastępczego. Przybyłych witały członkinie Stowarzyszenia "Zrozumieć i Pomóc" oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie (organizatorzy spotkania).

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 2/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy

Więcej…

 

Fotorelacja z majówki

Fotorelacja z rodzinnej majówki w Świętej Lipce. Impreza odbyła się  w ramach „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.  ZDJĘCIA

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama