ZMIANA CZASU PRACY

UWAGA

Informujemy, że z powodu utrzymujących się upałów, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 8 sierpnia 2018 roku od dnia 08.08.2018 r. do dnia 10.08.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ketrzynie będzie czynne do godziny 14:00. Wszelka dokumentacja przyjmowana będzie w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

 

EMP@TIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Kętrzynie informuje o możliwości korzystania przez Obywateli z Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/

Jednocześnie poniżej zamieszczamy:

1. zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych, jakie można przesłać przez Portal Emp@tia do jednostek pomocy społecznej,

2. listę banków, przez które można złożyć wnioski 500+/300+ oraz założyć Profil Zaufany,

3. informację o dodatkowych usługach udostępnionych w Portalu Emp@tia.

MOŻLIWOŚCI PORTALU EMP@TIA

 

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji rządowego programu „Dobry Start”, w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej).

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Uprawnione do jego otrzymania są zamieszkujące na terenie Powiatu Kętrzyńskiego rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia;
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 lub pod nr telefonu 897510900 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz (składany w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

 

OGŁOSZENIE

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z opracowywaniem „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowania działań w powyższej sferze. Celem konsultacji jest poznanie opinii zainteresowanych osób i podmiotów na temat projektu programu. Uwagi do projektu można składać pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 5 lipca 2018 r. na druku „Formularz konsultacji społecznych”. Projekt Programu oraz formularz konsultacji dostępny jest:

1. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn, w godzinach pracy urzędu,

2. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie www.pcprketrzyn.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 751 09 00. Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” i wzięcia udziału w konsultacjach.

„Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama