MIKOŁAJKI

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce Galeria

 

KOPERTA ŻYCIA

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=3bb6e838461a481dabbdf9304e694dc9&folder=default0%2FINBOX&id=2905&attachment=2&save=0&filter=1

 

POMOC BEZDOMNYM

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że osoby wymajające pomocy w zapewnieniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania mogą uzyskać stosowną pomoc we właściwych dla miejsca pobytu ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, tj:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11  tel. 89 7512901
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13  tel. 89 7540004
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Klolejowa 25a    tel. 89 7550233
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2  tel. 89 7514129
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7    tel. 89 7531187
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie ul. Plac Rynkowy 14  tel. 89 7544533

Ponadto informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do działających na terenie naszego powiatu schronisk dla osób bezdomnych:

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
Schronisko „Mar-Kot”
Arklity 3
11-410 Barciany
Tel. (89) 753-22-03
Tel. kom. 604-720-486

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
Schronisko „Mar-Kot
Sławosze 2
11-410 Barciany
Tel. (89) 333-08-00
Tel. kom. 667-304-780

Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajduje się na stronie internetowej: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6806:rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spoleczne&catid=301&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spo%C5%82ecznej

w zakładce Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej: Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko –mazurskiego

Ponadto osoby, które powezmą informację o osobach wymagających natychmiastowego wsparcia w postaci miejsca noclegowego proszone są o informowanie służb pomocy społecznej bądź Policji z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, w celu udzielenia niezbędnej pomocy.

 

życzenia

Znalezione obrazy dla zapytania leżąca róża

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Przekazuję Państwu wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Dyrektor z pracownikami PCPR w Kętrzynie

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA KONKURS !

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - do pobrania niżej:

str 1

str 2

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria