Kolorowy sprzeciw wobec przemocy

 

Powiat Kętrzyński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizuje do dnia 31.12.2023 r. projekt pt.: Kolorowy sprzeciw wobec przemocy w Powiecie Kętrzyńskim w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” . 

Celem projektu jest:

  • ograniczenie zjawiska przemocy domowej
  • podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy domowej i zagrożeń płynących z przemocy;
  • zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy domowej i skuteczności i ochrony ich praw;
  • złamanie stereotypów dotyczących przemocy domowej:
  • uwrażliwienie mieszkańców powiatu na zjawisko przemocy;
  • upowszechnienie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb oraz instytucji;
  • propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz wzrost wiedzy społeczeństwa w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych i relacji rodzice-dzieci;
  • systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej;
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach  projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Działanie 1 Poradnictwo specjalistyczne

Działanie 2 Lokalna kampania społeczna

Działanie 3 Pomarańczowa profilaktyka (zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach)

Działanie 4 Biała profilaktyka (warsztaty edukacyjne dla kobiet, grupa samopomocowa)

Działanie 5 Warsztaty profilaktyczne podnoszące kompetencje rodzicielskie

Działanie 6 Warsztaty dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

BROSZURA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA NA TEMAT PRZEMOCY DOMOWEJ

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close