Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wileńska 16
11-400 Kętrzyn

Tel:  89 752 27 90
Fax: 89 752 42 55

E-mail: biuro@dpsketrzyn.pl
Strona: www.dpsketrzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest przeznaczony dla 78 osób przewlekle somatycznie chorych.

Zgodnie z art. 54. ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Aby uzyskać miejsce w Domu Pomocy Społecznej w  Kętrzynie osoba zainteresowana winna zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Po otrzymaniu skierowania wydanego przez kierownika/ dyrektora ośrodka pomocy społecznej, dokumenty osoby zainteresowanej zostaną przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, które z upoważnienia Starosty Kętrzyńskiego wyda decyzję o umieszczeniu w Domu.

Pobyt w Domu jest odpłatny i wynosi do 70 % dochodu mieszkańca, pozostałą część odpłatności do pełnego kosztu utrzymania ponosi gmina, z której osoba pochodzi oraz małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z gminą.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w  Kętrzynie na rok 2024 wynosi 5.900 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2024 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 16 lutego 2024 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w  Kętrzynie na rok 2023 wynosi 5.900 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2023 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 marca 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r. poz. 1721).

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close