Druki

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (dziecko)

2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej/dziecka

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej

5. Klauzula informacyjna dla klientów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

5. Dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

6. Dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych

7. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji

8. WNIOSEK osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

9. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego

10. WNIOSEK MODUŁ III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

11. Informacja dla klientów RODO

12. Upoważnienie

AKTYWNY SAMORZĄD

Instrukcja pobierania wniosków Aktywny Samorząd 2021

Wniosek AS A1 (P)

Wniosek AS A2-A3 (P)

Wniosek AS A4 (P)

Wniosek AS B1-B3-B4 (P)

Wniosek AS B2 (P)

Wniosek AS B5 (P)

Wniosek AS C1 (P)

Wniosek AS C2 (P)

Wniosek AS C3 (P)

Wniosek AS C4 (P)

Wniosek AS C5 (P)

Wniosek AS D (P)

Wniosek AS M II (P)

Wykaz załączników AS A1

Wykaz załączników AS A2-A3

Wykaz załączników AS A4

Wykaz załączników AS B1-B3-B4

Wykaz załączników AS B2

Wykaz załączników AS B5

Wykaz załączników AS C1

Wykaz załączników AS C2

Wykaz załączników AS C3

Wykaz załączników AS C4

Wykaz załączników AS C5

Wykaz załączników AS D

Wykaz załączników AS M II

Załącznik – Informacja RODO

Załącznik – Oferta C3

Załącznik – Oferta C4

Załącznik – Oferta przewoźnika

Załącznik- Oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie – A1, A2, B1 – dysfunkcja narządu ruchu

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie – A3, A4, B4 – dysfunkcja narządu słuchu

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie B1 – dysfunkcja narządu wzroku

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie B3 – dysfunkcja narządu wzroku

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie C1

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie C3 i C4

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie C5

Załącznik – Zaświadczenie Moduł II szkoła-uczelnia

Zaświadczenie o zatrudnieniu Moduł II

Zaświadczenie o zatrudnieniu Moduł I

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close