Dostępność podmiotu publicznego

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony www.pcprketrzyn.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kętrzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26.08.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 26.08.2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa www.pcprketrzyn.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 17.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Dorota Siwicka
 • E-mail: pcprketrzyn@wp.pl
 • Telefon: 89 751 09 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9

e-mail: pcprketrzyn@wp.pl

telefon: 89 751 09 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. wejście od głównej ulicy;
 2. wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 3. parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych;
 4. możliwość wstępu z psem asystującym;

Wejście do budynku wyposażono w podjazd ułatwiający wjazd wózkiem do budynku oraz ułatwiający poruszanie się po płaskich powierzchniach osobom z trudnościami w poruszaniu się.

Pokój Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na I piętrze budynku po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami lub innymi barierami architektonicznymi, które mogłyby utrudniać przejazd osobie na wózku.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pozostałe pomieszczenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie posiada schodołaz.

W budynku nie ma windy – osoby mające problem z poruszaniem się są przyjmowanie na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką na budynku z białymi symbolami osób na wózkach.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close