Aktualności

Pomoc osobom bezdomnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że osoby wymagające pomocy w zapewnieniu schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania mogą uzyskać pomoc we właściwych dla miejsca pobytu ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, tj:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11 tel. 89 7512901
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13 tel. 89 7540004
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Kolejowa 25a tel. 89 7550233
  4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2  tel. 89 7514129
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7  tel. 89 7531187
  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie ul. Plac Rynkowy 14  tel. 89 7544533

Ponadto informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do działających na terenie naszego powiatu schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni:

1. Ogrzewalnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Plac Słowiański 2 tel. 89 751 29 01, kom. 697 011 622

2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot” 

Sławosze 2
11-410 Barciany
Tel. (89) 333-08-00
Tel. kom. 695-030-849
Arklity 3
11-410 Barciany
Tel. (89) 753-22-03
Tel. kom. 604-720-486

Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajduje się na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Ponadto osoby, które powezmą informację o osobach wymagających natychmiastowego wsparcia w postaci miejsca noclegowego proszone są o informowanie telefonicznie lub e-mailowo służb pomocy społecznej bądź Policji z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, w celu udzielenia niezbędnej pomocy osobom potrzebującym.

Tweet Like Share Share Pin it Email
ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close