Gotowi do pracy

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GOTOWI DO PRACY" NA ROK 2011

Projekt adresowany jest do osób:
-  w wieku aktywności zawodowej 15-65 lat (kobiety do 60 lat);
- posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności  (grupie inwalidzkiej)
- niepracujących
- zamieszkujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Więcej…

 

Szansa na pracę

Kolejna grupa osób niepełnosprawnych zakończyła udział w projekcie realizowanym przez kętrzyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Sali Kominkowej starostwa. Przedsięwzięcie było skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kętrzyńskiego i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013. Spotkanie rozpoczął koordynator projektu Michał Kochanowski, który przedstawił jego założenia pod nazwą „Gotowi do pracy”.
- Nie obiecywaliśmy ludziom, że po przystąpieniu do naszego projektu od razu damy im pracę. Poprzez warsztaty psychologiczne i doradztwo

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama