PFRON

Komisja ds. PFRON

ZARZĄDZENIE  NR 128

Starosty Kętrzyńskiego

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie powołania Komisji Do Spraw Opiniowania Wniosków Na Realizację Zadań Powiatu ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej…

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama