Aktywny Samorząd

Komunikat

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że powiat kętrzyński w 2014 roku  ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozpoczyna przyjmowanie wniosków. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej…

 

Informacja

Informuję, że dnia 30 września 2013r. upływa termin składania wniosków  o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Więcej…

 

Zarządzenie Nr 6/2013

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 2013 roku. w spawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków (weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków) składanych przez osoby niepełnosprawne w ramach uczestnictwa w pilotażowym programie "Aktywny samorząd".

Więcej…

 

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  "Aktywny samorząd". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że powiat kętrzyński w 2013 roku  ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd". Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, a od bieżącego roku dodatkowo pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych. WNIOSKI DO POBRANIA

Więcej…

 

Ogłoszenie

Pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprosił Powiat Kętrzyński do wzięcia udziału w programie „Aktywny samorząd” w 2013 roku. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące Moduły, obszary i zadania, które będą realizowane w 2013 roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama