Zapytania Ofertowe Nr 7/2013

W związku z art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 579 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi.
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, tel. (89) 751 09 00, fax. (89) 751 09 00, adres e-mail: www.pcprketrzyn.pl.
2. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:

- łączny czas programu niemniej niż 60 godzin zajęć na każdą osobę (sesje indywidualne i grupowe),
- zajęcia grupowe  winny być prowadzone w małych grupach, tj. od 10-15 osób, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Pełen tekst zamówienia (PDF)

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama