Aktywny Samorząd

Informuję mieszkańców Powiatu, że Powiat Kętrzyński przystąpił do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Poniżej można zapoznać się z ogólnymi zasadami programu. Osoby zainteresowane i spełniające poniższe kryteria zapraszamy od 16.08.2012r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 30 do pobierania i składania wniosków w zależności od potrzeb. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub www.pcprketrzyn.pl lub pod numerem telefonu 89 751 0900.

1. Obszar Apomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Osoba jest w wieku aktywności zawodowej i posiada : znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Obszar B 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem.
Osoba jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności. Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

3. Obszar B 2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich. Osoba jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności

4. Obszar B 3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich. Osoba jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności.

5. Obszar B 4dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich. Osoba jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności. Dysfunkcja narządu wzroku oraz ta osoba, która jest lub w danym roku będzie  beneficjentem pomocy w ramach obszaru B1 B2 lub B3.

6. Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym . Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r. ż. – orzeczenie o niepełnosprawności. Nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

7. Obszar Dpomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zakup części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji, z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie 6 –u miesięcy przed złożeniem wniosku. Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób do 16 r. ż. – orzeczenie o niepełnosprawności.

8. Obszar Epomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Kurs i egzamin na prawo jazdy kat.B oraz w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z : zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, dojazdem, obejmującym koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu.Osoba jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

9. Obszar Fpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku. Osoba jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Małgorzata Bejnarowicz
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama