Gotowi do pracy 2011

15.12.2011r. w Hotelu „Koch” odbyło się zakończenie projektu „Gotowi do Pracy”. Projekt realizowany był w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany był przez cały 2011r. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego.

To był 4 rok realizacji projektu, w którym głównymi beneficjentami są osoby niepełnosprawne. W czasie prezentacji multimedialnej (dostępna na stronie PCPR Kętrzyn), można było zobaczyć jak poszerza się i rozbudowuje „baza” wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych. Z roku na rok w projekcie uczestniczy więcej osób. Formy wsparcia dobierane są pod potrzeby każdej grupy. W sumie w ciągu tych 4 lat w projekcie wzięło udział 162 mieszkańców powiatu. Z tej grupy na dzień 15.12.2011r. 20 osób pracowało, a 5 osób podjęło i kontynuowało naukę. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt bezpośrednio nie zakładał efektywności związanej z podejmowaniem zatrudnienia uważamy, że to bardzo dobry wynik. Co roku Beneficjentów Ostatecznych staramy się zmotywować do podejmowania różnej aktywności, cieszy nas gdy jest to właśnie podjęcie pracy. W trakcie projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, uczestniczy w szkoleniach zawodowych dających nowe możliwości na rynku pracy. Każdy z uczestników ma taką możliwość – zdobycia nowych kwalifikacji, wykorzystanie ich to jednak indywidualna sprawa każdego z Beneficjentów. Dwoje uczestników projektu Pani Ewa Tomasiewicz oraz Pan Andrzej Gilun opowiedzieli o tym, dlaczego znaleźli się w projekcie, jak wykorzystali i wykorzystają zdobyte umiejętności.

Partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” w Reszlu. Czternastka dzieci i młodzieży, będących pod opieką Stowarzyszenia, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Reszlu uczestniczyła w warsztatach tanecznych, teatralnych oraz zajęciach usprawniających  na basenie w Kętrzynie. W trakcie konferencji kończącej projekt mieliśmy okazję zobaczyć czego nauczyli się uczniowie SOSW w Reszlu. Zaprezentowali nam przedstawienie „Alicja  w Krainie Czarów” oraz  występ animacyjno – taneczny. Wszyscy aktorzy i tancerze bardzo się starali co publiczność uczciła gromkimi brawami.

Część oficjalna została zakończona wręczeniem zaświadczeń dla Beneficjentów Ostatecznych oraz prezentów dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Reszlu. Cześć nieoficjalna, obiad przygotowany w Hotelu „Koch” zaproszeni goście i uczestnicy projektu wykorzystali „tocząc” niekończące się rozmowy.

Przyjaźnie i znajomości zawarte w trakcie trwania projektu „Gotowi do Pracy” pozostaną jako „wartość dodana”. Beneficjenci zżyli się ze sobą i pomagają sobie nawzajem.

mb

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria