KONFERENCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w ramach Projektu „Profilaktyka=Dobra Praktyka” współfinansowanego przez MRPiPS w dniu 25 listopada 2016r. zorganizowało konferencję pt. Współczesne rozumienie przemocy wobec dzieci.

 

Konferencję zorganizowano w dniu rozpoczęcia Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, oświaty, sądu, policji oraz rodziny zastępcze z dziećmi. Konferencję otworzył Pan Ryszard Niedziółka Starosta Powiatu Kętrzyńskiego. Gościem honorowym spotkania była senator RP Małgorzata Kopiczko. Pani Ewa Korycka z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała List Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Celem konferencji było zarówno uwrażliwienie na problem przemocy w rodzinie oraz zaprezentowanie wieloaspektowego wątku tego zjawiska.

Wśród prelegentów znaleźli się:

Pani Ewa Korycka z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, która podkreśliła, że w naszym województwie w ubiegłym roku założono aż 6 tysięcy Niebieskich Kart i że do ponad 330 dzieci kierowana była pomoc odpowiednich instytucji.

Dr Agnieszka Górska Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSIiE TWP w Kętrzynie przedstawiła wyniki raportu Rzecznika Praw Dziecka. Okazało się, że ponad 50 procent badanych Polaków akceptuje przemoc wobec dzieci, choćby w formie klapsów.

Pani Alicja Nowicka - Kierownik II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie, która wystąpiła z referatem „ Moje dziecko w rozwodzie”.

Pan Tomasz Sztachelski ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” w Olsztynie, który zaprezentował  Program „Chronimy dzieci”. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama