KOMUNIKAT - AKTYWNY SAMORZĄD

PFRON

UWAGA   STUDENCI !!!

W dniu 10 października 2016 roku

kończy się termin przyjmowania wniosków  w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama