ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr 14/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr 14/2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,  11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: ZAKUP PALIWA – BENZYNA PB95 (kod CPV 09134100-8)

Opis zamówienia:

- zakup paliwa płynnego do posiadanego samochodu osobowego. Przewidywany zakup paliwa w ciągu roku ok. 3600 l. ( co daje miesięczny zakup ok. 300 l.)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2016 do grudnia 2016 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (100%)

Oferta powinna

Termin składania oferty: do 22.12.2015 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – ZAKUP PALIWA – BENZYNA PB95

14.12.2015 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 
Pliki
Pomoc Prawna

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama