Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 4 osób

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy
dla 4 osób
w ramach projektu systemowego
pn.: ”Gotowi do pracy

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 219509-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Pełna Treść Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama