Co to jest przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być: dziecko, współmałżonek, partner, osoba starsza, osoba niepełnosprawna.

Przemoc może przybrać następujące formy:
- przemoc fizyczna-naruszanie nietykalności fizycznej np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie i inne;
- przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej np. kontrolowanie, ciągłe niepokojenie, izolacja, krytykowanie i wiele innych;
- przemoc seksualna - naruszanie intymności, zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli;
- przemoc ekonomiczna - naruszanie własności, celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawienie środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, zabieranie pieniędzy itd.;
- zaniedbanie - naruszenie obowiązku ze strony bliskich, niedostateczna opieka zdrowotna, zaniedbywanie fizyczne, emocjonalne, materialne.

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu w trybie art.207. § 1. Kodeksu Karnego, który brzmi: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej  stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Udział w programie jest dobrowolny, tzn. można samodzielnie zgłosić chęć udziału w programie bądź obligatoryjny, tzn. wynika z orzeczenia sądu lub zalecenia zespołu interdyscyplinarnego czy grupy roboczej.

Celem realizacji Programu jest: powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie, korygowanie niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszą, ryzyko dalszego stosowania przemocy, zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

PAMIĘTAJ!

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeśli chociaż raz w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe

ZAREAGUJ,

nie pozwól, by się powtórzyły.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia jest ofiarą przemocy nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twoje stronie. Masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy
w szczególności w formie: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, poradnictwa socjalnego.

W przypadku przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa powiadom Policję. W przypadku doznania obrażeń ciała powiadom Pogotowie ratunkowe lub zgłoś się do lekarza. Masz prawo domagać się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jest to ważne, gdyż stanowi dowód przeciwko sprawcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się lub zadzwoń do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul Pocztowa 9, tel. (89)751-09-00

Pomożemy Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym. Udzielimy informacji na temat instytucji do których możesz się zgłosić.

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie  naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być: dziecko, współmałżonek, partner, osoba starsza, osoba niepełnosprawna.

Przemoc może przybrać następujące formy:

Ø przemoc fizyczna-naruszanie nietykalności fizycznej np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie i inne;

Ø przemoc psychiczna –naruszanie godności osobistej np. kontrolowanie, ciągłe niepokojenie, izolacja, krytykowanie i wiele innych;

Ø przemoc seksualna-naruszanie intymności, zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli

Ø przemoc ekonomiczna –naruszanie własności, celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawienie  środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, zabieranie pieniędzy itd.;

Ø zaniedbanie- naruszenie obowiązku ze strony bliskich, niedostateczna opieka zdrowotna, zaniedbywanie fizyczne, emocjonalne, materialne.

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu w trybie art.207. § 1. Kodeksu Karnego, który brzmi: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej  stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Udział w programie jest dobrowolny,
tzn. można samodzielnie zgłosić chęć udziału w programie bądź obligatoryjny, tzn. wynika
z orzeczenia sądu lub zalecenia zespołu interdyscyplinarnego czy grupy roboczej.

Celem realizacji Programu jest: powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy
w rodzinie, korygowanie niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszą, ryzyko dalszego stosowania przemocy, zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

PAMIĘTAJ!

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeśli chociaż raz w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe

ZAREAGUJ,

nie pozwól, by się powtórzyły.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia jest ofiarą przemocy nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twoje stronie. Masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy
w szczególności w formie: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, poradnictwa socjalnego.

W przypadku przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa powiadom Policję. W przypadku doznania obrażeń ciała powiadom Pogotowie ratunkowe lub zgłoś się do lekarza. Masz prawo domagać się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jest to ważne, gdyż stanowi dowód przeciwko sprawcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się lub zadzwoń do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul Pocztowa 9, tel. (89)751-09-00

Pomożemy Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym. Udzielimy informacji na temat instytucji do których możesz się zgłosić.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria