Zawiadomienie - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów

Kętrzyn, dnia 01.10.2014 r.

PCPR.0404.8.2014

Zawiadomienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób w tym: nielicencjonowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia dla 6 osób; kurs prawa jazdy dla 3 osób, kurs operator wózka widłowego dla 1 osoby, kurs bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej dla 3 osób, kurs kadry-płace dla 1 osoby  w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny została wybrana oferta Firmy:

 

w części I: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji
w Kętrzynie
z siedzibą ul. Ogrodowa 2a, 11-400 Kętrzyn z ceną brutto oferty 4.800,00 zł.

w części II: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Kluczkowski z siedzibą ul. Powstańców Warszawy 1, 11-400 Kętrzyn z ceną brutto oferty 5.160,00 zł.

 

w części III: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Kluczkowski z siedzibą ul. Powstańców Warszawy 1, 11-400 Kętrzyn z ceną brutto oferty 800,00 zł.

 

w części IV: Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy Consulting – Doradztwo – Szkolenia z siedzibą ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn z ceną brutto oferty 3.600,00 zł.

w części V: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny Olsztyn, Przedstawicielstwo
w Kętrzyni
e, Centrum Organizacji Kursów z siedzibą ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn z ceną brutto oferty 1.900,00 zł.

 

Ponadto oferty w przetargu złożyły Firmy i otrzymały następującą punktację:

 

Numer oferty

Część
Oferenci

Punktacja złożonych ofert

1

IV

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa

34,29

2

V

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka

ul. Zielona 8

88-430 Janowiec Wlkp.

60,09

3

I

Europejski Instytut Kształcenia

Zawodowego „GROM”

ul. Kilińskiego 46

33-300 Nowy Sącz

56,87

4

IV

Centrum Kształcenia

 

Marzena Usarek

 

Aleja Zwycięstwa 3/108

 

81-416 Gdynia

38,38

5

I

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

 

Consulting – Doradztwo – Szkolenia

 

ul. Mazurska 16/5

 

11-400 Kętrzyn

66,67

IV

100

V

65,52

6

II

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

 

Andrzej Kluczkowski

 

ul. Powstańców Warszawy 1

 

11-400 Kętrzyn

100

III

100

7

V

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny Olsztyn

 

Przedstawicielstwo w Kętrzynie

 

Centrum Organizacji Kursów

 

ul. Asnyka 10

 

11-400 Kętrzyn

100

8

I

Warmińsko-Mazurski   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum   Edukacji w Kętrzynieul. Ogrodowa   2a
11-400 Kętrzyn

100

III

33,24

V

78,51

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Sporządziła:
Marta Szymkiewicz

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama