OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób w tym: nielicencjonowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia dla 6 osób; kurs prawa jazdy dla 3 osób, kurs operator wózka widłowego dla 1 osoby, kurs bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej dla 3 osób, kurs kadry-płace dla 1 osoby w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama