ZAPYTANIE OFERTOWE + ORGANIZACJA WARSZTATÓW – Rękodzieło artystyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR POKL.0404.7.2014

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: USŁUGI – ORGANIZACJA WARSZTATÓW – Rękodzieło artystyczne

Opis zamówienia: Warsztaty przeznaczone dla 15 osób. Warsztaty obejmują prezentację i naukę zdobień różnymi technikami takimi jak:

  1. Tworzenie biżuterii steampunk przy użyciu pasty, jak też malowanie jedwabiu techniką sól magiczna,
  2. Efekt metalu rdzy- drogocenna szkatułka z użyciem pasty piaskowej i kropli krystalizujących
  3. Sutasz- wisior i kolczyki, tworzenie własnej kompozycji
  4. Malowanie na tkaninie z użyciem papieru, szablonów i farb do tkanin oraz wiklina papierowa
  5. Baletnica na blejtramie  o wymiarach 33x 46 cm w połączeniu z pastą luce, koronki i elementów zdobniczych
  6. Malowanie pudełka – umiejętność układania trzech farbami confetti-efekt aksamitu

Warsztaty mają składać się z co najmniej 6 modułów i trwać co najmniej 36 godzin.

Warsztaty mają być prowadzone przez dwóch trenerów. Zajęcia będą prowadzono w grupie osób niepełnosprawnych w wieku 15-24 lata. Zajęcia mogą odbywać się w soboty.

W cenę  warsztatów należy wliczyć materiały szkoleniowe dla grupy 18 osobowej. Koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 10 % wartości szkolenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: od września do 15 grudnia 2014.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (60%)

- doświadczenie ( 40%)

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania usługi realizacji zadań wskazanych                 w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy”.

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr POKL.0404.7.2014prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

Niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr POKL.0404.7.2014, a w szczególności:

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego nr POKL.0404.7.2014.

????????, data ???????. ????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2

Doświadczenia zawodowe

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POKL.0404.7.2014 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu                        pt. „Gotowi do pracy”

na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Zapytaniu ofertowym oświadczamy,

że wykonaliśmy następujące usługi:

nazwa odbiorcy: ____________________________________________________________________________

wartość zamówienia (brutto): __________________________________________________________________

przedmiot zamówienia wraz z określeniem

zakresu wykonywanych usług: ________________________________________________________________

czas realizacji (od ? do): ____________________________________________________________________

?????????, data ?????.?????????????????

(miejscowość) (podpis i pieczęć Oferenta/lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Oferta powinna zawierać CV wykładowców.

Termin składania oferty: do 02.09.2014 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn tel/fax (89) 751-09-00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z dopiskiem) „Gotowi do pracy”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe USŁUGI – ORGANIZACJA WARSZTATÓW – Rękodzieło artystyczne

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama