POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GOTOWI DO PRACY" NA ROK 2011

Projekt adresowany jest do osób:
-  w wieku aktywności zawodowej 15-65 lat (kobiety do 60 lat);
- posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności  (grupie inwalidzkiej)
- niepracujących
- zamieszkujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Do 31.12.2011 r. w ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

I. grupowe warsztaty psychologiczne 12 godzin (3 dni)

II. grupowe warsztaty  z doradcą zawodowym 12 godzin (3 dni) udział w szkoleniu zawodowym dopasowanym indywidualnie do każdego uczestnika.

III. grupowe warsztaty dotyczące równości szans 16 godz.

IV. pogadanka z lekarzem nt. zasad higieny i zdrowego stylu życia.

V. grupowe warsztaty ze specjalistą ds. wizerunku 8 godz.

VI. zabiegi usprawniające w zakładzie opieki zdrowotnej-gabinecie fizykoterapii, zgodnie  z indywidualnymi potrzebami stosownie do posiadanych schorzeń (diadynamik, aqavibron, laser itp.)

VII. Obchody XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 2011 impreza ekologiczna - Festyn NIEZAPOMINAJKI mający  przypomnieć o potrzebie zachowania czystości wody, powietrza, gleby i różnorodności biologicznej i integracja grupy

VIII. Konferencja informacyjno- podsumowująca realizację projektu w 2011

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY – ZAPEWNIAMY ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA WARSZTATY ORAZ CATERING (CIEPŁY POSIŁEK, KAWA, HERBATA, ZIMNE NAPOJE PRZEKĄSKI) W CZASIE ZAJĘĆ. ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W SIEDZIBIE PCPR ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM PROSZĘ O KONTAKT Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE UL. DASZYŃSKIEGO 30 TEL (89) 751 09 00
 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama