Zapytanie ofertowe usługa transportowa dla grupy

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR POKL.0404.3.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocytowa 9 11-400 Kętrzyn Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa

Opis zamówienia:

- usługa transportowa dla grupy 14 osobowej (w tym 1- osoba poruszająca się na wózku inwalidzkich)

- trasa:

  1. Kętrzyn – Mikołajki –Kętrzyn (czas postoju ok. 3 godz., termin wyjazdu do ustalenia, dwa wyjazdy maj, październik- listopada 2014)
  2. Kętrzyn-Kamionka k/Nidzicy- Kętrzyn (sierpień –wrzesień 2014, miejsce może ulec zmianie, czas postoju 6-8 godzin)
  3. Kętrzyn – miejsce turnusu przykład Jantar max 250 km w jedną stronę (lipiec – sierpień 2014, miejsce turnusu zostanie podane wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu)
  4. Miejsce turnusu – Kętrzyn  (po 14 dniach od momentu zawiezienia na turnus)

- podać cenę za km brutto, oraz kalkulacyjny koszt każdej trasy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: maj-grudzień 2014.

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

-  cena (100%)

Termin składania oferty: do 22.05.2014 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00.e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem) „Gotowi do pracy” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – „Usługa transportowa”. 13.05.2014................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama