Zapytania Ofertowe - Pełnienie dyżurów polegających na udzielaniu porad psychologicznych w ramach realizacji zadań związanych z rodziną pieczą zastępczą

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI                     NR 3/2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9,             11-400 Kętrzyn

Przedmiot zamówienia: Pełnienie dyżurów polegających na udzielaniu porad psychologicznych w ramach realizacji zadań związanych z rodziną pieczą zastępczą

Opis zamówienia:

-pełnienie dyżurów w budynku zamawiającego

- udzielanie porad psychologicznych

- dyspozycyjność

Wymagania:

Wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum roczne doświadczenie zawodowe ,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Termin realizacji: Od stycznia 2014 do grudnia 2014 .

Forma płatności: Przelew na wskazane konto bankowe.

Koszty dostawy: Nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert:

- cena (100%)

Oferta powinna zawierać cenę za godz. brutto, CV  oraz kopie dokumentów poświadczające wykształcenie, doświadczenie

Termin składania oferty: do 17.01.2014 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową,)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

tel/fax (89) 751-09-00

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(z dopiskiem)” Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Pełnienie dyżurów polegających na udzielaniu porad psychologicznych w ramach realizacji zadań związanych z rodziną pieczą zastępczą

 

07.01.2014 r. ......................................................

(data, podpis osoby prowadzącej

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama