Rekrutacja

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GOTOWI DO PRACY” NA ROK 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza osoby zainteresowane aktywizacją
społeczną i zawodową do udziału w VII edycji projektu systemowego „Gotowi do pracy”

Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

- zamieszkanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,
- posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na stopień  i rodzaj niepełnosprawności,

- wiek w przedziale 15-60 kobiety 15-65 mężczyźni (tj. wiek aktywności zawodowej),
- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Spośród osób zainteresowanych zostaną wyłonione 2 grupy osób:

1. w wieku 15-24 lat

2. powyżej 24 lat

W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi działaniami:

-  warsztaty doradcze

-  warsztaty psychologiczne

-  warsztaty dotyczące równości szans

-  2 -tygodniowy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

-  1 -dniowy wyjazd do podmiotu ekonomii społecznej

- 30 godzinne warsztaty rękodzieła artystycznego dla grupy w wieku 15-24 lat

- udział w szkoleniu zawodowym po zakwalifikowaniu przez doradcę zawodowego

- udział w zabiegach rehabilitacyjnych w zależności od potrzeb i rodzaju niepełnosprawności w gabinecie fizykoterapii.

W trakcie trwania projektu zajęć zostaną wyłonione osoby do odbycia stażu zawodowegow wymiarze ok. 3-4 miesięcy.

Ponadto w ramach realizacji projektu istnieje możliwość sfinansowania nauki na poziomie gimnazjalnym, ponadgimanazjalnym lub policealnym.

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz catering podczas zajęć.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 bądź telefoniczny pod numerem 89 751 09 00.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama