ZAWIADOMIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych  dla 7 osób w tym: kurs prawa jazdy kat. B dla 5 osób; kurs przygotowujący do egzaminu na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla 1 osoby; kurs kosmetyczny dla 1 osoby w ramach projektu systemowego pn.: ”Gotowi do pracy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Więcej…

 

Informacja

Informuję, że dnia 30 września 2013r. upływa termin składania wniosków  o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych 
dla 7 osób w tym: kurs prawa jazdy kat. B dla 5 osób;
kurs przygotowujący do egzaminu na pierwszy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej dla 1 osoby; kurs kosmetyczny
dla 1 osoby
w ramach projektu systemowego
pn.: ”Gotowi do pracy

Więcej…

 

Rekrutacja

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GOTOWI DO PRACY” NA ROK 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza osoby zainteresowane aktywizacją
społeczną i zawodową do udziału w VII edycji projektu systemowego „Gotowi do pracy”

Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

- zamieszkanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,
- posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na stopień  i rodzaj niepełnosprawności,

- wiek w przedziale 15-60 kobiety 15-65 mężczyźni (tj. wiek aktywności zawodowej),
- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Więcej…

 

Zostań Wolontariuszem

 

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama