GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że od listopada 2014r. rozpoczynają się spotkania  Grupy Samopomocowej Dla Kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony  osób najbliższych.

Więcej…

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

informuje, że:

dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem

wolnym od pracy

zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

za dzień 1 listopada 2014 r. (przypadający w sobotę) wyznacza się jako dzień wolny od pracy – 10 listopada 2014 r.

 

Co to jest przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Więcej…

 

Uwaga

Więcej…

 

UWAGA STUDENCI!!!

30 września 2014r. kończy się termin przyjmowania wniosków  o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama