UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU

W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym uległ zmianie termin przyjmowania wniosków.

  • na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 wnioski przyjmowane będą  w terminie od 01.09.2015r. do 10.10.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl

 

Relacja TV

Relacja Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie : LINK

 

Fotorelacja

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zorganizowanych Dni Rodzicielstwa Zastępczego: GALERIA

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Konkurs literacko - plastyczny "Rodzina Czasem Jest Zastępcza"

Stowarzyszenie na Rzecz  Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” wraz z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zapraszają do  udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. Rodzina Czasem Jest Zastępcza. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu powiatu kętrzyńskiego w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci do 12 lat- wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Młodzież  od 13 lat –wiersz, opowiadanie, reportaż. Prace powinny promować rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 27 maja br. na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc ” w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem : „Rodzina Czasem jest Zastępcza”.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama