KOMUNIKAT Program Aktywny Samorząd 2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczął realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2015r”.

Wnioski przyjmowane będą:

  • Moduł I – w trybie ciągłym,  w terminie od 01.04.2015r. do 30.08.2015r.

  • Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 w terminie od 02.03.2015r. do 30.03.2015r.

- semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 w terminie od 01.09.2015r. do 30.09.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy  ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl.

 

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
uprzejmie informuje, że w ramach akcji „OTWARTE DRZWI”
dotyczącej Ogólnopolskiej Kampanii mężczyzn, którzy
sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet
zainicjowało w dniu
28 listopada 2014 roku w godzinach 15:00-17:00
dyżur pracownika socjalnego.
Zapraszamy osoby doznające przemocy w rodzinie oraz szukające wsparci i pomocy.

 

Przypominamy

USTAWA z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”.

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że od listopada 2014r. rozpoczynają się spotkania  Grupy Samopomocowej Dla Kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony  osób najbliższych.

Więcej…

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

informuje, że:

dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem

wolnym od pracy

zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

za dzień 1 listopada 2014 r. (przypadający w sobotę) wyznacza się jako dzień wolny od pracy – 10 listopada 2014 r.

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama