Konkurs literacko - plastyczny "Rodzina Czasem Jest Zastępcza"

Stowarzyszenie na Rzecz  Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” wraz z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zapraszają do  udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. Rodzina Czasem Jest Zastępcza. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu powiatu kętrzyńskiego w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci do 12 lat- wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Młodzież  od 13 lat –wiersz, opowiadanie, reportaż. Prace powinny promować rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 27 maja br. na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc ” w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem : „Rodzina Czasem jest Zastępcza”.

Więcej…

 

Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny

 

 

KOMUNIKAT Program Aktywny Samorząd 2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczął realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2015r”.

Wnioski przyjmowane będą:

  • Moduł I – w trybie ciągłym,  w terminie od 01.04.2015r. do 30.08.2015r.

  • Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 w terminie od 02.03.2015r. do 30.03.2015r.

- semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 w terminie od 01.09.2015r. do 30.09.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy  ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl.

 

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
uprzejmie informuje, że w ramach akcji „OTWARTE DRZWI”
dotyczącej Ogólnopolskiej Kampanii mężczyzn, którzy
sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet
zainicjowało w dniu
28 listopada 2014 roku w godzinach 15:00-17:00
dyżur pracownika socjalnego.
Zapraszamy osoby doznające przemocy w rodzinie oraz szukające wsparci i pomocy.

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama