PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA

Powiat Kętrzyński w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016r. otrzymał dotację celową na realizację Projektu „PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA” Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Głównym celem projektu jest: podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt będzie realizowany od lipca2016r. do grudnia 2016r. Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” składa podziękowania sponsorom pikniku zorganizowanego w dniu 28 maja 2016 r. w Reszlu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dzięki hojności darczyńców możliwe było przygotowanie wspaniałej zabawy rodzinom zastępczym oraz dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Reszla i Kętrzyna w postaci: „Miasteczka Dmuchańców” z licznymi atrakcjami, posiłkiem z grilla i grochówką oraz watą cukrową. Pomocną dłoń okazały:

MTI FURNINOVA Sp. zoo

PHILIPS LIGHTING POLAND Sp zoo

INTERMARCHE

Pan Zbigniew Ostapczuk - FIRMA OST-BUD

Z wyrazami szacunku,

Dorota Siwicka

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 28 maja 2016 r. rodziny zastępcze z terenu Powiatu Kętrzyńskiego obchodziły Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku huczną zabawę dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych z Reszla i Kętrzyna zorganizowaliśmy w Reszlu na boisku Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” oraz  Sołectwem Klewno udało się zorganizować wspaniałą imprezę i pozyskać sponsorów: MTI Furninova, Philips Lighting Poland, Intermarche, Pan Zbigniew Ostapczuk OST-BUD.

Więcej…

 

 

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama